Privacy

De Gemeente Groningen streeft er naar de informatie op deze website correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de informatie die hierop wordt verstrekt.

Alle informatie die u aan de Gemeente of de door haar ingehuurde derden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Constateert u desondanks dat bepaalde informatie niet correct is of verouderd, dan stellen wij  uw reactie bijzonder op prijs.