Vervanging gasleiding in woningen boven buurtstalling Bleekveld

25 juli t/m 29 augustus

Werkzaamheden

Vanaf  29 augustus vinden er in buurtstalling Bleekveld werkzaamheden plaats. In opdracht van Enexis zal de huidige gasleiding in de woningen boven de buurtstalling worden vervangen. Aangezien een deel van de leiding zich in de buurtstalling bevindt, zullen er ook werkzaamheden in de stalling plaatsvinden. Heijmans NV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De stalling blijft voor de huurders wel in- en uit te rijden.